Per 25 mei 2018

Sinds de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) van toepassing is, geldt er nog maar één privacywet in de hele Europese Unie (EU) in plaats van 28 verschillende nationale wetten. Ook is de AVG meer toegespitst op de gedigitaliseerde samenleving.

De AVG is ook wel bekend onder de Engelse naam: General Data Protection Regulation (GDPR).

De volledige informatie is beschikbaar op de website van de Autoriteit Persoonsgegevens.

Privacy

Uw privacy is voor Card Vision B.V. van groot belang, dus houden wij ons aan de privacywet.
Wij gaan zorgvuldig met uw gegevens om en gebruiken ze alleen voor het doel waarvoor u ze verstrekt.

Hoe gaan wij met uw gegevens om?

Bekijk onze Privacyverklaring voor meer informatie.

Betrokkene

De betrokkene is degene van wie een organisatie persoonsgegevens verwerkt.
Dit is dus degene op wie de persoonsgegevens betrekking hebben, bijvoorbeeld uw medewerker of kaarthouder.

Verantwoordelijke

De verantwoordelijke bent u als persoon of organisatie die het doel van en de middelen voor het gebruik van persoonsgegevens bepaalt. De verantwoordelijke kan dit alleen doen of samen met anderen. Het houdt in dat de verantwoordelijke uiteindelijk beslist of een organisatie persoonsgegevens verwerkt, en zo ja:

 • Om welke verwerking het gaat
 • Welke persoonsgegevens de organisatie hierbij verwerkt
 • Voor welk doel de organisatie dit doet
 • Op welke manier de organisatie dit doet

Instructies verwerking

De verwerking vindt in principe uitsluitend plaats op basis van uw schriftelijke instructies.
Met andere woorden: u bepaalt wat er moet gebeuren met de gegevens en hoe.

Card Vision BV mag en zal de persoonsgegevens nooit voor eigen doeleinden gebruiken.

Verwerker

Card Vision BV is de verwerker van uw aangeleverde gegevens.
Verwerken is: alle handelingen die een organisatie kan uitvoeren met persoonsgegevens, van verzamelen tot en met vernietigen.

Een verwerker is een persoon of organisatie aan wie de verantwoordelijke de gegevensverwerking heeft uitbesteed. Bijvoorbeeld uw administratiekantoor of Card Vision voor de productie van uw plastic kaarten met door u aangeleverde persoonsgegevens.

Subverwerkers

Card Vision BV schakelt geen subverwerker(s) in voor de productie van uw legitimatie kaarten.

Verwerkersovereenkomst

U als verwerkingsverantwoordelijke en wij als verwerker moeten samen een verwerkersovereenkomst afsluiten. Doen we dat niet? Dan zijn we beiden in overtreding.

Dus, schakelt u ons in om persoonsgegevens voor u te verwerken?
Dan moet u met ons een verwerkersovereenkomst afsluiten.
Het is aan u als opdrachtgever om deze aan Card Vision BV voor te leggen ter beoordeling en akkoord.

 • Stap 1

  Open het Cryptshare venster via het bovenstaande icoon.

 • Stap 2

  Stuur uw bestanden naar data@cardvision.nl

 • Stap 3

  Volg de aanwijzingen in uw scherm, controleer en klaar!

Veilig online bestanden verzenden

De verzamelde data die u naar Card Vision stuurt bevat persoonsgegevens. Ga er daarom verstandig mee om, met de GDPR/AVG in gedachten.

Wij bieden beveiligde bestandsoverdracht service via Cryptshare; GDPR compliant gehost en voor Nederlandse Cryptshare klanten gehost in Amsterdam.

Stuur uw bestanden naar data@cardvision.nl via het Card Vision Cryptshare account voor een veilige bestandsoverdracht.

Er kan tot 10 GB aan bestanden per transactie inclusief viruscontrole worden overgedragen.
De bestandsopslag op de server is versleuteld en encrypted.
In te stellen tot 10 dagen bewaartermijn per transactie, daarna worden uw gegevens automatisch en onherroepelijk verwijderd.