Wij zijn gesloten op Goede Vrijdag en 2e Paasdag

Dinsdag 6 april 09:00 uur zijn wij weer geopend.

VROLIJK PASEN!

Wij zijn gesloten tot maandag 04-01-2021 09:00 uur

PRETTIGE FEESTDAGEN EN EEN GEZOND 2021 !

Wij zijn gesloten op donderdag 13 mei
en vrijdag 14 mei.

Maandag 17 mei om 09:00 uur zijn wij weer geopend.

Persoonsgegevens

Per 25 mei 2018

Toen is de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) ingegaan.

Dat betekent dat er vanaf die datum dezelfde privacywetgeving geldt in de hele Europese Unie (EU).

De voorgaande Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) geldt niet meer.

Voorheen

In de EU had elke lidstaat voorheen een eigen privacywet. Deze nationale wetten waren wel allemaal gebaseerd op de Europese privacyrichtlijn uit 1995. In Nederland was de nationale uitvoering van deze richtlijn de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp).

De Europese privacyrichtlijn werd vastgesteld toen internet nog in de kinderschoenen stond. Daarom is de Europese privacywetgeving de afgelopen jaren herzien.

Nu 1 EU-wet

Sinds de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) van toepassing is, geldt er nog maar één privacywet in de hele Europese Unie (EU) in plaats van 28 verschillende nationale wetten. Ook is de AVG meer toegespitst op de gedigitaliseerde samenleving.

De AVG is ook wel bekend onder de Engelse naam: General Data Protection Regulation (GDPR).

De volledige informatie is beschikbaar op de website van de Autoriteit Persoonsgegevens.

Verwerker

Card Vision BV is de verwerker van uw aangeleverde gegevens.
Verwerken is: alle handelingen die een organisatie kan uitvoeren met persoonsgegevens, van verzamelen tot en met vernietigen.

Een verwerker is een persoon of organisatie aan wie de verantwoordelijke de gegevensverwerking heeft uitbesteed. Bijvoorbeeld uw administratiekantoor of Card Vision voor de productie van uw plastic kaarten met door u aangeleverde persoonsgegevens.

Subverwerkers

Card Vision BV schakelt geen subverwerker(s) in voor de productie van uw legitimatie kaarten.

Betrokkene

De betrokkene is degene van wie een organisatie persoonsgegevens verwerkt.
Dit is dus degene op wie de persoonsgegevens betrekking hebben, bijvoorbeeld uw medewerker of kaarthouder.

Verantwoordelijke

De verantwoordelijke bent u als persoon of organisatie die het doel van en de middelen voor het gebruik van persoonsgegevens bepaalt. De verantwoordelijke kan dit alleen doen of samen met anderen. Het houdt in dat de verantwoordelijke uiteindelijk beslist of een organisatie persoonsgegevens verwerkt, en zo ja:

  • Om welke verwerking het gaat
  • Welke persoonsgegevens de organisatie hierbij verwerkt;
  • Voor welk doel de organisatie dit doet;
  • Op welke manier de organisatie dit doet.

Instructies verwerking

De verwerking vindt in principe uitsluitend plaats op basis van uw schriftelijke instructies. Card Vision BV zal en mag de persoonsgegevens niet voor eigen doeleinden gebruiken.