Wij zijn gesloten op Goede Vrijdag en 2e Paasdag

Dinsdag 6 april 09:00 uur zijn wij weer geopend.

VROLIJK PASEN!

Wij zijn gesloten tot maandag 04-01-2021 09:00 uur

PRETTIGE FEESTDAGEN EN EEN GEZOND 2021 !

Wij zijn gesloten op donderdag 13 mei
en vrijdag 14 mei.

Maandag 17 mei om 09:00 uur zijn wij weer geopend.

Persoonsgegevens

Vroeger

In de EU had elke lidstaat voorheen een eigen privacywet. Deze nationale wetten waren wel allemaal gebaseerd op de Europese privacyrichtlijn uit 1995. In Nederland was de nationale uitvoering van deze richtlijn de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp).

De Europese privacyrichtlijn werd vastgesteld toen internet nog in de kinderschoenen stond. Daarom is de Europese privacywetgeving de afgelopen jaren herzien.

Per 25 mei 2018

Toen is de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) ingegaan.

Dat betekent dat er vanaf die datum dezelfde privacywetgeving geldt in de hele Europese Unie (EU).

De voorgaande Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) geldt niet meer.

Nu

Sinds de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) van toepassing is, geldt er nog maar één privacywet in de hele Europese Unie (EU) in plaats van 28 verschillende nationale wetten. Ook is de AVG meer toegespitst op de gedigitaliseerde samenleving.

De AVG is ook wel bekend onder de Engelse naam: General Data Protection Regulation (GDPR).

De volledige informatie is beschikbaar op de website van de Autoriteit Persoonsgegevens.

Betrokkene

De betrokkene is degene van wie een organisatie persoonsgegevens verwerkt.
Dit is dus degene op wie de persoonsgegevens betrekking hebben, bijvoorbeeld uw medewerker of kaarthouder.

Verantwoordelijke

De verantwoordelijke bent u als persoon of organisatie die het doel van en de middelen voor het gebruik van persoonsgegevens bepaalt. De verantwoordelijke kan dit alleen doen of samen met anderen. Het houdt in dat de verantwoordelijke uiteindelijk beslist of een organisatie persoonsgegevens verwerkt, en zo ja:

  • Om welke verwerking het gaat
  • Welke persoonsgegevens de organisatie hierbij verwerkt;
  • Voor welk doel de organisatie dit doet;
  • Op welke manier de organisatie dit doet.

Verwerker

Card Vision BV is de verwerker van uw aangeleverde gegevens.
Verwerken is: alle handelingen die een organisatie kan uitvoeren met persoonsgegevens, van verzamelen tot en met vernietigen.

Een verwerker is een persoon of organisatie aan wie de verantwoordelijke de gegevensverwerking heeft uitbesteed. Bijvoorbeeld uw administratiekantoor of Card Vision voor de productie van uw plastic kaarten met door u aangeleverde persoonsgegevens.

Subverwerkers

Card Vision BV schakelt geen subverwerker(s) in voor de productie van uw legitimatie kaarten.

Instructies verwerking

De verwerking vindt in principe uitsluitend plaats op basis van uw schriftelijke instructies.
Met andere woorden: u bepaalt wat er moet gebeuren met de gegevens en hoe.

Card Vision BV mag en zal de persoonsgegevens nooit voor eigen doeleinden gebruiken.

Verwerkersovereenkomst

U als verwerkingsverantwoordelijke en wij als verwerker moeten samen een verwerkersovereenkomst afsluiten. Doen we dat niet? Dan zijn we beiden in overtreding.

Dus, schakelt u ons in om persoonsgegevens voor u te verwerken?
Dan moet u met ons een verwerkersovereenkomst afsluiten.
Het is aan u als opdrachtgever om deze aan Card Vision BV voor te leggen ter beoordeling en akkoord.

Beveiligd uw data aanleveren aan Card Vision

Stuurt u data met persoonsgegevens naar Card Vision?
Ga er dan verstandig mee om, met de GDPR/AVG in gedachten.

De keuze is aan u om de data te sturen zoals u wilt, maar wij bieden kosteloos een beveiligde bestandsoverdracht service aan via Cryptshare;
GDPR compliant gehost en Card Vision wordt als Nederlandse Cryptshare klant gehost in Amsterdam.

Card Vision heeft een businessaccount, daarom heeft u zelf geen Cryptshare gebruikersaccount nodig.
Stuur uw bestanden naar data@cardvision.nl via het Card Vision Cryptshare account voor een veilige bestandsoverdracht.

Er kan tot 2 GB aan bestanden per transactie inclusief viruscontrole worden overgedragen.
De bestandsopslag op de server is versleuteld en encrypted.
In te stellen tot 10 dagen bewaartermijn per transactie, daarna worden uw gegevens automatisch en onherroepelijk verwijderd.

Hoge mate van veiligheid, aangezien alle overdrachten worden beschermd door eenmalige wachtwoorden.
Downloads worden 60 minuten geblokkeerd als het verkeerde wachtwoord te vaak wordt ingevoerd.