Richtlijnen legitimatiebewijzen

Voorwaarden

Een officiëel legitimatiebewijs dient aan een aantal minimum voorwaarden te voldoen.

Deze voorwaarden hebben betrekking op de onderstaande 6 artikelen.

Officiëel model

Card Vision kan het legitimatiebewijs produceren conform de door de Minister van Justitie op 4 juli 2000 uitgevaardigde regeling “Regeling model legitimatiebewijs toezichthouders Awb”.

Vrijheden

Binnen het door justitie uitgegeven model zijn geen regels opgelegd waaraan het ontwerp van de kaart moet voldoen.

Met andere woorden, men is vrij waar men de aangegeven punten op de kaart plaatst en dit geeft de vrijheid om het ontwerp naar wens op te zetten.

Artikel 1

Het legitimatiebewijs van een toezichthouder bevat:
  1. de naam, hoedanigheid en handtekening van de toezichthouder;
  2. een foto van de toezichthouder;
  3. de naam, het correspondentieadres en het telefoonnummer van het bestuursorgaan of het onderdeel daarvan, waarvoor de toezichthouder werkzaam is;
  4. de naam en handtekening van degene, die het bewijs namens het bestuursorgaan heeft afgegeven;
  5. een omschrijving van de wettelijke voorschriften, met het toezicht waarop de toezichthouder is belast;
  6. de datum van afgifte van het legitimatiebewijs.

Artikel 2

Het legitimatiebewijs bevat het logo of beeldmerk van het bestuursorgaan of het onderdeel daarvan, waarvoor de toezichthouder werkzaam is.

Artikel 3

Op het legitimatiebewijs worden vermeld:

legitimatiebewijs en toezichthouder als bedoeld in artikel 5:11 van de Algemene wet bestuursrecht*.

*Artikel 5:11
Onder toezichthouder wordt verstaan: een persoon, bij of krachtens wettelijk voorschrift belast met het houden van toezicht op de naleving van het bepaalde bij of krachtens enig wettelijk voorschrift.

Artikel 4

De foto op het legitimatiebewijs is een pasfoto, die een duidelijk en goed gelijkend beeld van de toezichthouder toont.

Artikel 5

Deze regeling wordt aangehaald als:

Regeling model legitimatiebewijs toezichthouders Awb.

Artikel 6

Deze regeling treedt in werking met ingang van 1 januari 2001.

+31 (0) 181 45 31 09

Op werkdagen van maandag t/m vrijdag tussen 09:00 en 17:00 uur.

Windows QuickAssist

In Windows 10 is standaard een app aanwezig om computerondersteuning op afstand aan te bieden of te krijgen. Dit kan namelijk met Quick assist, hiermee kunt u uw scherm delen met Card Vision.

QuickAssist opstarten

Voordat wij uw computer of laptop kunnen overnemen zal op uw computer de APP Quick Assist gestart moeten worden.

U kunt dit doen door linksonder in de zoekbalk Quick Assist in te voeren, dan verschijnt de APP Quick Assist in het startmenu die u kunt starten door er met de muis een keer op te klikken.

Beschikbaar op uw PC?

Quick assist is standaard beschikbaar vanaf Windows 10 versie 1607.
Om uw eigen Windows 10 versie te controleren gaat u als volgt te werk: Klik met de rechtermuisknop op de Windows Startknop links onderin en aansluitend op Systeem.
Heeft u niet de juiste versie dan is het eerst tijd om te updaten. Vraag uw systeembeheerder om dit te verzorgen. Hierbij kunnen wij u niet ondersteunen.

Uw scherm delen

Als de APP Quick Assist opgestart is dan heeft u de mogelijkheid om uw computer (scherm) te delen met Card Vision. Hiervoor krijgt u een unieke eenmalige code van onze medewerker.

LET OP:
Het is wel van belang als u met de app werkt dat u over een Microsoft account beschikt. Heeft u die niet dan kunt u die tijdens het instellen eenvoudig maken.