Privacy verklaring

Uw privacy is voor Card Vision B.V. van groot belang. Wij houden ons dan ook aan de privacywet.
Dit betekent dat uw gegevens veilig zijn bij ons en dat wij ze altijd netjes gebruiken, alleen voor het doel waarvoor u ze verstrekt.

In deze privacyverklaring leggen we uit wat we doen met informatie die we over u te weten komen.
Onderstaand proberen we u zo uitgebreid mogelijk te informeren, maar als u nog aanvullende vragen heeft, neem dan contact op met Card Vision B.V.

Card Vision BV
Kerkweg 32
3235 XL ROCKANJE
The Netherlands

+31 (0)181 45 31 09
  info@cardvision.nl

Waarvoor gebruiken wij uw verstrekte gegevens?

Uw aanvraag via onze website

Met een contactformulier kunt u ons vragen stellen of (offerte)aanvragen doen.
Hiervoor gebruiken wij uw ingevulde telefoonnummer, e-mailadres, geslacht en naam.
Dit hebben wij nodig vanwege het contact dat we met u leggen;

 • uw telefoonnummer om te bellen
 • uw email adres om desgewenst direct een offerte of informatie te kunnen sturen die u opvraagt
 • uw geslacht om onze email-aanhef correct te maken
 • uw naam om u correct aan te spreken

Voor iets anders dan dit zullen we uw gegevens niet gebruiken.

Uw bestellingen geplaatst in onze webshop

Als u een bestelling via onze webshop plaatst, hebben we uw naam, e-mailadres, afleveradres en betaalgegevens nodig om uw bestelling uit te voeren en u van het verloop daarvan op de hoogte te houden.


Indien u er voor kiest een account aan te maken bewaren wij uw gegevens op een Secure Server (beveiligde computer).
U kunt een gebruikersnaam en wachtwoord opgeven voor het opslaan van uw naam en adres, telefoonnummer, e-mailadres, aflever- en betaalgegevens. Dat levert u zelf ook gebruiksgemak op, omdat u die gegevens dan niet bij iedere nieuwe bestelling hoeft in te vullen.

De verwerking van uw order / opdracht

Als u een reguliere order bij ons plaatst (dus niet via onze webshop), dan voeren wij deze in ons administratiesysteem in.
Om uw order uit te voeren hebben wij de volgende gegevens nodig voor onze administratie:

 • Bedrijfsnaam
 • Naam / namen van contactpersoon / contactpersonen
 • E-mailadres(sen) van contactpersonen
 • Afleveradres
 • Factuuradres
 • Telefoonnummer(s)
 • BTW nummer (bij leveringen buiten Nederland maar binnen de EU)
Personalisatie van uw plastic kaarten

In het kort moet u bij personaliseren denken aan:

 1. Het maken van plastic kaarten met tekstuele personalia zoals bijvoorbeeld naam, geboortedatum, lidnummer en andere aangeleverde data.
 2. Het maken van legitimatiebewijzen voor uw bedrijf of organisatie, voorzien van personalia, pasfoto en (indien van toepassing) handtekening.

Lees hier de volledige uitleg over personaliseren.


In alle gevallen verstrekt u Card Vision BV steeds een kortdurende opdracht tot het maken van de pasjes.
U levert ons zelf de gegevens van de betrokkenen aan waarvoor een gepersonaliseerd pasje gemaakt moet gaan worden.

Het aanleveren gebeurt bij voorkeur in een Excelsheet die door ons wordt gemaakt en u wordt toegestuurd.
In de Excelsheet kunnen uitsluitend de, voor de kaart-personalisatie, benodigde gegevens worden ingevuld. Meer hebben wij niet nodig en willen we ook niet ontvangen.

Wij zullen de door u aangeleverde gegevens alleen gebruiken om de reeks passen van deze opdracht te produceren.

Wat als uw verstrekte gegevens niet meer nodig zijn?

Bewaartermijn

Uw verzoek om informatie of een offerte

Wij bewaren deze informatie totdat we zeker weten dat u tevreden bent met onze reactie en 6 maanden daarna.
Zo kunnen we bij vervolgvragen de informatie er makkelijk bij pakken.


Uw webshop bestellingen

Wij bewaren deze informatie 7 jaar (dat is de wettelijke bewaarplicht).


Uw order / opdracht via ons administratiesysteem

Wij bewaren uw bedrijfs- en contactgegevens in ons administratiesysteem 7 jaar (dat is de wettelijke bewaarplicht) + daarna nog minimaal 10 jaar.
Door uw gegevens in onze administratie te bewaren kunnen wij u eenvoudiger en langer van dienst zijn bij herhalingsorders.
Als deze lange bewaartermijn door u niet gewenst is, dan kan dit beperkt worden tot de wettelijke bewaarplicht van 7 jaar. Dit kunt u ons bij het geven van de order kenbaar maken.


Archief

Wij houden een “papieren” archief van orders waarbij plastic kaarten geleverd zijn.
Dit is nodig omdat wij veel herhalingsorders krijgen, waarvoor bijvoorbeeld samples of orderdetails van de voorgaande productie plastic kaarten bewaard moeten blijven ter referentie. Wij bewaren deze informatie 7 jaar.


Personaliseren van uw plastic kaarten

Wat is personaliseren? Lees hier de uitleg.
De voor een order aangeleverde personalisatie gegevens van betrokkenen worden nog 1 week na uitlevering van de passen bewaard om eventuele controle na levering te kunnen uitvoeren op juiste verwerking.

Vernietiging

Na de bovenstaande bewaartermijn worden de digitale gegevens vernietigd en permanent van onze PC´s verwijderd.
Papieren gegevens worden vernietigd door middel van een papierversnipperaar.

Wat doen wij nog meer met uw verstrekte gegevens?

Card Vision BV verkoopt uw gegevens nooit

Wij verstrekken uw persoonsgegevens onder geen voorwaarde aan andere bedrijven of instellingen, behalve als wij dat wettelijk verplicht zijn (bijvoorbeeld als
de politie dat eist bij een vermoeden van een misdrijf).
Onze werknemers en door ons ingeschakelde derden zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van uw gegevens te respecteren.

Verstrekking aan derden als dat nodig is, bijvoorbeeld voor verzending

Voor het afhandelen van de bestellingen werken wij samen met PostNL en/of DHL of een koeriersdienst.
Wij werken met deze bedrijven samen die uw hierboven genoemde persoonsgegevens van ons kunnen ontvangen, uitsluitend indien noodzakelijk.
Wij zullen uw persoonsgegevens dan aan onze bezorgdienst geven om de bestelling bij u te laten bezorgen

Wat doen wij aan beveiliging?

Fysieke beveiliging
 • Voor toegangsbescherming van de omgeving waarin persoonsgegevens opslagen zijn maatregelen genomen zoals sloten en kluizen.
 • Ons bedrijfspand is voorzien van moderne beveiliging met doormelding naar een alarmcentrale.
 • Vrije toegang tot ons bedrijfspand is beperkt tot algemene ruimtes waar zich geen gevoelige informatie bevindt.
 • Toegangsdeuren naar overige ruimtes zijn voorzien van sloten welke uitsluitend met een beveiligings-tag kunnen worden geopend. Openingen van deze deuren worden geregistreerd en en zijn te herleiden naar een medewerker. Per medewerker wordt uitsluitend toegang verleend tot ruimtes indien deze voor de medewerker relevant zijn te betreden.
Digitale beveiliging
 • Ons bedrijfsnetwerk is niet voor derden opengesteld. Voor gasten hebben wij een van ons bedrijfsnetwerk strikt gescheiden gastennetwerk.
 • Onze data wordt opgeslagen op servers binnen Nederlandse datacenters. Data wordt niet over de landsgrenzen opgeslagen of verwerkt.
 • Benadering van data in ons afgeschermde bedrijfsnetwerk is uitsluitend mogelijk door middel van
  1) een persoonlijke inlognaam, in combinatie met
  2) een persoonlijk wachtwoord en daarbij
  3) een extra SSLRDP Authenticatie code welke per 30 seconden wijzigt.
 • Onze administratie met klantgegevens is afgeschermd met persoonlijke gebruikersnamen en wachtwoorden.
 • Wij maken gebruik van beveiligde verbindingen (Secure Sockets Layer of SSL) waarmee alle informatie tussen u en onze website wordt afgeschermd wanneer uw persoonsgegevens invoert.
 • Onze digitale omgeving wordt beschermd met een automatisch up-to-date total protectie pakket.
Geheimhoudingsplicht

Personen in dienst van of werkzaam voor Card Vision BV hebben een geheimhoudingsplicht.

Meldplicht

Wij doen er alles aan om het te vermijden, maar mocht het tóch voorkomen, dan heeft Card Vision een meldplicht bij datalekken.
Dat doen wij bij het Meldloket datalekken AP.

Het gebruik van onze website

Cookies

Cookies zijn kleine stukjes informatie die door uw browser worden opgeslagen op uw computer.
Card Vision BV gebruikt cookies om u te herkennen bij een volgend bezoek. Cookies stellen ons in staat om informatie te verzamelen over het gebruik van onze diensten en hiermee proberen wij onze diensten te verbeteren en aan te passen aan de wensen van onze bezoekers.
De volgende toepassingen maken gebruik van cookies op onze website:

 • Google Adwords
 • Google Analytics
 • Google Dynamic Remarketing
 • Google Tag Manager

Onze cookies genereren informatie met betrekking tot persoonsidentificatie.
U kunt uw browser zo instellen dat u tijdens het winkelen bij Card Vision BV geen cookies ontvangt.
Meer informatie omtrent het in- en uitschakelen en het verwijderen van cookies kunt u vinden in de instructies en/of met behulp van de Help-functie van uw browser.

Google Tools

Wij gebruiken de 4 bovenstaande Google gereedschappen om bij te houden hoe bezoekers onze website gebruiken.
Met Google hebben wij een verwerkersovereenkomst gesloten. Daarin staan strikte afspraken te maken over wat zij mogen bijhouden.
Wij hebben Google niet toegestaan de verkregen Analytics informatie te gebruiken voor andere Google diensten.
De IP-adressen laten wij door Google  anonimiseren.

Opt-out

Als u het script van Analytics liever helemaal wilt blokkeren dan kunt u hier een opt-out plugin voor Google Analytics downloaden: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout.
Met deze plugin telt uw bezoek niet meer mee in de statistieken van alle websites die Google Analytics gebruiken.

Wat zijn uw rechten?

Inzage, wijzigen en verwijderen van uw gegevens

Als u vragen hebt of wilt weten welke persoonsgegevens wij van u hebben, kunt u altijd contact met ons opnemen.
Zie de contactgegevens bovenaan deze pagina of op de contact-pagina.

U heeft de volgende rechten:

 • uitleg krijgen over welke persoonsgegevens we hebben en wat we daarmee doen
 • inzage in de precieze persoonsgegevens die we hebben
 • het laten corrigeren van fouten
 • het laten verwijderen van verouderde persoonsgegevens
 • intrekken van toestemming
 • bezwaar maken tegen een bepaald gebruik

Let op dat u altijd duidelijk aangeeft wie u bent, zodat we zeker weten dat we geen gegevens van de verkeerde persoon aanpassen of verwijderen.

Audit

Card Vision BV werkt mee aan uw audits of die van een derde partij. En stelt alle relevante informatie beschikbaar om te kunnen controleren of hij zich als verwerker houdt aan de hierboven genoemde verplichtingen (uit artikel 28 AVG).

Klacht indienen

Als u vindt dat wij u niet op de juiste manier helpen of informeren, dan heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

Feedback

Indien u nog vragen mocht hebben over de privacy verklaring van Card Vision BV, dan kunt u contact met ons opnemen via telefoonnummer +31 (0)181 45 31 09 of via email info@cardvision.nl .
Onze klantenservice helpt u verder in het geval u informatie wilt hebben over het gebruik van uw gegevens of wanneer u deze wilt wijzigen.

DAS Privacy Protect

Deze privacy verklaring is met de grootst mogelijke zorgvuldigheid opgesteld met behulp van ons DAS Privacy Protect account.
Mocht u toch nog aanleiding zien voor een aanvulling, dan zien wij die graag tegemoet op info@cardvision.nl .

Wij maken op deze website gebruik van cookies.
Zodra u dit venster sluit gaat u hiermee akkoord en kunt u optimaal gebruik maken van onze website.

Wilt u meer weten over het gebruik van cookies en onze privacy verklaring?

  Lees hier meer