Personaliseren plastic kaarten

Wat is personaliseren?

Het aanbrengen van variabele data op plastic pasjes noemt men personaliseren.

De gegevens die we bij Card Vision op plastic kaarten personaliseren, kunnen door u worden aangeleverd.

Kijk hier voor de specificaties voor het aanleveren van variabele data.

Visuele gegevens

Card Vision kan voor u op plastic kaarten allerlei variabele gegevens aanbrengen.

Denk hierbij aan het printen van een naam, nummer, barcode, QR code of het aanbrengen van een pasfoto.

Dit zijn allemaal zichtbaar aangebrachte personalisaties.

Magneetstrip of chip coderen

Coderingen van een magneetstrip, een contactchip of een RFID chip ziet u niet op de kaart staan, maar worden pas gebruikt wanneer de kaart wordt uitgelezen met uw apparatuur.

Een dergelijke codering kan worden gecombineerd met een visuele personalisatie, zoals een bijbehorend geprint kaartnummer.

Technieken

Thermal transfer

Variabel personaliseren wordt bij Card Vision gedaan door middel van thermal transfer printing.
Deze thermische print wordt op het laminaat van de blanco of voorbedrukte pasjes aangebracht d.m.v. pigmenten uit een printlint die worden versmolten met de toplaag van het laminaat.

DOD

In sommige gevallen worden barcodes aangebracht door middel van DOD (drop-on-demand) printing of Inkjet printing.
Thermal transfer printing is echter de meest gebruikte techniek.

Dye Sublimation

Full color pasfoto’s worden geprint door middel van dye sublimation print. Sublimatie-printen levert een hoge fotografische kwaliteit.
Deze technologie wordt bijvoorbeeld ook gebruikt in fotoprinters, maar bij Card Vision wordt dit op de plastic pasjes aangebracht.

Zichtbaar personaliseren

 • NAW gegevens

  Op plastic pasjes kunnen diverse variabele gegevens aangebracht worden, zoals naam, adres, functie enz.

 • Nummerreeks

  Card Vision kan uw plastic pasjes personaliseren met eenvoudige of ingewikkelde nummerreeksen.

 • Barcode

  Een barcode op plastic pasjes vormt een bepaalde waarde omgezet in veriticale lijnen.

 • QR code

  Een QR code is de 2-dimensionele variant van een streepjescode en wordt opgebouwd uit een vierkantjes-patroon.

 • Pasfoto

  Veel gebruikt bij personaliseren van pasfotokaarten of legitimatiebewijzen.

Onzichtbaar personaliseren

 • Magneetstrip coderen

  Met onze cardprinters kunnen magneetstripkaarten zelf gecodeerd worden, of Card Vision doet dit voor u in service.

 • MIFARE® codering

  MIFARE® chips kunnen worden geprogrammeerd / gecodeerd worden voor uw systeem, volgens uw exacte specificaties.

 • EM RFID chip

  De EM chip kan worden uitgelezen op de transponderfrequentie van 125 kHz. Het uitgelezen chipnummer kunnen we voor u nader verwerken.

 • Personalia / NAW gegevens

Op plastic pasjes kunnen diverse variabele gegevens aangebracht worden, zoals:
Voornaam + Achternaam, Afdeling, Functie, Personeelsnummer, enzovoorts.

Deze gegevens zijn uiteraard variabel per persoon.
Het aanleveren gebeurt bij voorkeur in een Excelsheet die door ons wordt gemaakt en u wordt toegestuurd.

In de Excelsheet kunnen uitsluitend de (voor de kaart-personalisatie) benodigde gegevens worden ingevuld.
Meer hebben wij niet nodig en willen we ook niet ontvangen.

Card Vision zal met alle aangeleverde data zorgvuldig omgaan en handelt indachtig met de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG).
Voor meer informatie over de AVG kunt u op deze pagina kijken.

 • Nummerreeks

Card Vision kan uw plastic pasjes personaliseren met eenvoudige of ingewikkelde nummerreeksen.

Eenvoudig zoals bijvoorbeeld vanaf 1 t/m 1000 al dan niet voorzien van voorloopnullen zodat de reeks 0001 t/m 1000 ontstaat.
Iets minder eenvoudig met een vaste voorloop code of kenmerk, zoals bijvoorbeeld 3235XL001001 t/m 3235XL010500.

Heeft u zelf een speciale nummerreeks of gegevens uit uw eigen systeem? Dan kan dit worden aangeleverd in een Excelsheet en dan printen we deze gegevens op de plastic kaarten.

 • Barcode

Een barcode op plastic pasjes vertegenwoordigt een getal, eventueel in combinatie met letters. De cijfers en/of letters worden omgezet in veriticale strepen van verschillende diktes die door een barcodelezer kunnen worden vertaald tot de juiste informatie.

Welke gegevens bevat de barcode?
De  barcode kan een oplopend serienummer zijn.
Heeft u zelf een speciale nummerreeks of gegevens uit uw eigen systeem? Dan kan dit worden aangeleverd in een Excelsheet en dan zetten we deze gegevens om naar de barcode.

Welk type barcode gebruiken?
Er zijn vele verschillende types barcode. Voor uw barcodescanner is het belangrijk te weten welk type we voor u moeten gebruiken.
Als het type niet bekend is maar u heeft wel een bestaande barcode die werkt, dan kunnen we deze voor u analyseren en reproduceren.

 • QR code

QR is de afkorting voor “quick response“, die voortkomt uit de reden waarvoor hij is ontwikkeld; voor het snel decoderen van zijn content.

Een QR code is de 2-dimensionele variant van de traditionele streepjescode en wordt opgebouwd uit een vierkantjes-patroon en bevat zijn informatie in 2 richtingen; horizontaal en verticaal.

Dit in tegenstelling tot de traditionele streepjescode, die alleen 1 richting op de informatie bevat.
Door de 2 richtingen kan de QR code ook meer informatie bevatten dan de meeste “normale” barcodes.

Uw gegevens als QR
De  QR code kan een oplopend serienummer zijn.
Heeft u zelf een speciale nummerreeks of gegevens uit uw eigen systeem? Dan kan dit worden aangeleverd in een Excelsheet en dan zetten we deze gegevens om naar de QR code.

 • Pasfoto

Pasfoto’s printen op vooraf d.m.v. offset bedrukte pasjes .

Deze optie wordt veel gebruikt bij grote oplages personaliseren van pasfotokaarten of legitimatiebewijzen.
De voorbedrukte pasjes liggen meestal bij Card Vision BV voor u op voorraad en worden op afroep gepersonaliseerd met aangeleverde data en pasfoto.

 • Magneetstrip coderen

Een magneetstrip bestaat uit 1 magnetische band welke bij het coderen wordt opgedeeld in drie zogenaamde sporen (tracks).
Card Vision codeert volgens ISO standaarden op spoor:

 1. 79 tekens alphanummeriek
 2. 40 tekens nummeriek
 3. 107 tekens nummeriek

Met onze cardprinters kunnen magneetstripkaarten zelf gecodeerd worden, of Card Vision doet dit voor u in service.

Volgens uw specificaties
Gaat Card Vision voor u in service de kaarten coderen?
Dan hebben we de juiste codeerspecificaties voor uw systeem nodig.

Specificaties onbekend?
Zijn de juiste codeerspecificaties bij u niet bekend?
Dan kunnen we voor een aantal bestaande kaarten analyseren.
Hierdoor kan de codering mogelijk door Card Vision worden gereproduceerd. Zo kunnen we een nieuwe reeks kaarten voor u verzorgen.

 • MIFARE® codering

In de MIFARE® kaart staat altijd af fabriek een uniek chip nummer geprogrammeerd (UID).
Dit nummer is op een vaste positie aangebracht en niet te wijzigen.

Omdat een MIFARE® kaart een read/write functie heeft, bestaat bij Card Vision de mogelijkheid om uw MIFARE® kaarten uit te lezen of te coderen. Denk hierbij aan bijvoorbeeld:

 • Vaste of variabele data coderen op gedefinieerde positie(s)
 • Beveiligen van sectoren met key A en/of B
 • Uitlezen van het chipnummer UID
 • UID op de kaart printen (decimale of hexadecimale notatie)
 • UID af storten in een Excelsheet


Heeft u andere wensen? Laat het ons weten.
Hiervoor dienen wij uw exacte specificaties op te krijgen, met betrekking tot de data en settings van de verschillende sectors en blocks.

 • EM RFID chip

Een EM kaart is een read-only transponder en heeft dus niet de mogelijkheid om eigen gegevens op de chip weg te schrijven.

In de EM RFID chip staat af fabriek een uniek chip nummer geprogrammeerd wat niet te wijzigen is. Maar het chipnummer kan wel door Card Vision worden uitgelezen en het nummer kunnen we:

 • op de kaart printen (decimale of hexadecimale notatie)
 • af storten in een Excelsheet zodat u deze nummers vooraf in uw systeem kunt uploaden (vraag uw systeemleverancier naar de mogelijkheden)


Heeft u andere wensen? Laat het ons weten.

+31 (0) 181 45 31 09

Op werkdagen van maandag t/m vrijdag tussen 09:00 en 17:00 uur.

Windows QuickAssist

In Windows 10 is standaard een app aanwezig om computerondersteuning op afstand aan te bieden of te krijgen. Dit kan namelijk met Quick assist, hiermee kunt u uw scherm delen met Card Vision.

QuickAssist opstarten

Voordat wij uw computer of laptop kunnen overnemen zal op uw computer de APP Quick Assist gestart moeten worden.

U kunt dit doen door linksonder in de zoekbalk Quick Assist in te voeren, dan verschijnt de APP Quick Assist in het startmenu die u kunt starten door er met de muis een keer op te klikken.

Beschikbaar op uw PC?

Quick assist is standaard beschikbaar vanaf Windows 10 versie 1607.
Om uw eigen Windows 10 versie te controleren gaat u als volgt te werk: Klik met de rechtermuisknop op de Windows Startknop links onderin en aansluitend op Systeem.
Heeft u niet de juiste versie dan is het eerst tijd om te updaten. Vraag uw systeembeheerder om dit te verzorgen. Hierbij kunnen wij u niet ondersteunen.

Uw scherm delen

Als de APP Quick Assist opgestart is dan heeft u de mogelijkheid om uw computer (scherm) te delen met Card Vision. Hiervoor krijgt u een unieke eenmalige code van onze medewerker.

LET OP:
Het is wel van belang als u met de app werkt dat u over een Microsoft account beschikt. Heeft u die niet dan kunt u die tijdens het instellen eenvoudig maken.