Wij zijn gesloten op Goede Vrijdag en 2e Paasdag

Dinsdag 6 april 09:00 uur zijn wij weer geopend.

VROLIJK PASEN!

Wij zijn gesloten tot maandag 04-01-2021 09:00 uur

PRETTIGE FEESTDAGEN EN EEN GEZOND 2021 !

Wij zijn gesloten op donderdag 13 mei
en vrijdag 14 mei.

Maandag 17 mei om 09:00 uur zijn wij weer geopend.

Personaliseren plastic kaarten

Wat is personaliseren?

Het aanbrengen van variabele data op plastic pasjes noemt men personaliseren.

De gegevens die we bij Card Vision op plastic kaarten personaliseren, kunnen door u worden aangeleverd.

Kijk hier voor de specificaties voor het aanleveren van variabele data.

Visuele gegevens

Card Vision kan voor u op plastic kaarten allerlei variabele gegevens aanbrengen.

Denk hierbij aan het printen van een naam, nummer, barcode, QR code of het aanbrengen van een pasfoto.

Dit zijn allemaal zichtbaar aangebrachte personalisaties.

Magneetstrip of chip coderen

Coderingen van een magneetstrip, een contactchip of een RFID chip ziet u niet op de kaart staan, maar worden pas gebruikt wanneer de kaart wordt uitgelezen met uw apparatuur.

Vaak wordt een dergelijke codering gecombineerd met een visuele personalisatie, zoals een bijbehorend geprint kaartnummer.

Technieken

Thermal transfer

Variabel personaliseren wordt bij Card Vision gedaan door middel van thermal transfer printing.
Deze thermische print wordt op het laminaat van de blanco of voorbedrukte pasjes aangebracht d.m.v. pigmenten uit een printlint die worden versmolten met de toplaag van het laminaat.

DOD

In sommige gevallen worden barcodes aangebracht door middel van DOD (drop-on-demand) printing of Inkjet printing.
Bij voorkeur echter wordt thermal transfer printing gebruikt vanwege de hoge kwaliteit.

Dye Sublimation

Full color pasfoto’s worden geprint door middel van dye sublimation print.
Sublimatie-printen levert een hoge fotografische kwaliteit. Deze technologie wordt bijvoorbeeld ook gebruikt in fotoprinters, maar bij Card Vision wordt dit op de plastic pasjes aangebracht.

Zichtbaar personaliseren

 • NAW gegevens

  Op plastic pasjes kunnen diverse variabele gegevens aangebracht worden, zoals naam, adres, functie enz.

 • Nummerreeks

  Card Vision kan uw plastic pasjes personaliseren met eenvoudige of ingewikkelde nummerreeksen.

 • Barcode

  Een barcode op plastic pasjes vormt een bepaalde waarde omgezet in veriticale lijnen.

 • QR code

  Een QR code is de 2-dimensionele variant van een streepjescode en wordt opgebouwd uit een vierkantjes-patroon.

 • Pasfoto

  Veel gebruikt bij personaliseren van pasfotokaarten of legitimatiebewijzen.

Onzichtbaar personaliseren

 • Magneetstrip coderen

  Met onze cardprinters kunnen magneetstripkaarten zelf gecodeerd worden, of Card Vision doet dit voor u in service.

 • MIFARE® codering

  MIFARE® chips kunnen worden geprogrammeerd / gecodeerd worden voor uw systeem, volgens uw exacte specificaties.

 • EM RFID chip

  De EM chip kan worden uitgelezen op de transponderfrequentie van 125 kHz. Het uitgelezen chipnummer kunnen we voor u nader verwerken.

Personalia / NAW gegevens

Op plastic pasjes kunnen diverse variabele gegevens aangebracht worden, zoals:

 • Voornaam + Achternaam
 • Afdeling
 • Functie
 • Personeel nummer
 • enzovoorts.

Deze gegevens zijn uiteraard variabel per persoon.
Het aanleveren gebeurt bij voorkeur in een Excelsheet die door ons wordt gemaakt en u wordt toegestuurd.
In de Excelsheet kunnen uitsluitend de, voor de kaart-personalisatie, benodigde gegevens worden ingevuld. Meer hebben wij niet nodig en willen we ook niet ontvangen.
Card Vision zal met alle aangeleverde data zorgvuldig omgaan en handelt indachtig met de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG).
Voor meer informatie over de AVG kunt u op deze pagina kijken.

Nummerreeks

Card Vision kan uw plastic pasjes personaliseren met eenvoudige of ingewikkelde nummerreeksen.
Eenvoudig zoals bijvoorbeeld vanaf 1 t/m 1000 al dan niet voorzien van voorloopnullen zodat de reeks 0001 t/m 1000 ontstaat.
Iets minder eenvoudig met een vaste voorloop code of kenmerk, zoals bijvoorbeeld 3235XL001001 t/m 3235XL010500.

Verder kunnen ingewikkelde door uw eigen systeem aangemaakte data-reeksen op de plastic kaarten worden geprint.
Denk hierbij aan een compleet willekeurige reeks cijfercombinaties, cijfer-letter reeksen of andere gegevens die uit uw systeem komen.
Ook een reeks PIN codes die onder een scratch-off laag moeten worden aangebracht behoort tot de mogelijheden.
Een eigen reeks variabele nummers mag worden aangeleverd in een Excel spreadsheet.

Barcode

Een barcode op plastic pasjes vormt een bepaalde waarde zoals een getal, eventueel in combinatie met letters. Deze gegevens worden omgezet in veriticale lijnen.
Deze lijnen zijn streepjes, vandaar dat vaak wordt gesproken over een streepjescode.
Het patroon van links naar rechts in de lijnen vormt de waarde die door een barcodelezer kan worden vertaald tot de ingegeven informatie.
Links-rechts is dus 1 richting en wordt daarom ook 1-dimensionaal genoemd.

De waarde die Card Vison voor u personaliseerd als barcode, is in 80% van de projecten een oplopend serienummer.
Bij de overige 20% van de projecten wordt de waarde aangeleverd in een Excelsheet, bijvoorbeeld bij een willekeurige nummerreeks of andere data die door u wordt gegenereerd.

Er zijn vele verschillende types barcode en voor uw barcodescanner is het belangrijk te weten welk type we voor u moeten gebruiken.
Indien u dit niet bekend is maar u heeft wel een bestaande kaart of een voorbeeld van een barcode die werkt, dan kunnen we deze voor u analyseren en reproduceren.
We kunnen u voor de zekerheid altijd per email een PDF sturen met een aantal voorbeelden zodat vooraf getest kan worden of alles goed werkt.

QR code

Een QR code is de 2-dimensionele variant van de traditionele streepjescode en wordt, in plaats van streepjes, opgebouwd uit een vierkantjes-patroon en bevat zijn informatie in 2 richtingen; horizontaal en verticaal. Dit in tegenstelling tot de traditionele streepjescode, die alleen 1 richting op de informatie bevat.
Door de 2 richtingen kan de QR code ook meer informatie bevatten dan de meeste “normale” barcodes.

QR is de afkorting voor “quick response“, die voortkomt uit de reden waarvoor hij is ontwikkeld; voor het snel decoderen van zijn content.

Toepassingen

 • Web; De meest toegepaste QR is een URL, dus een link naar een adres op het www of binnen een eigen intranet omgeving, of een link naar een interne database op locatie.
 • SMS; De QR Code kan de boodschap + het telefoonnummer bevatten waar de SMS moet worden gestuurd.
 • vCard; Er hoeft alleen een QR “gefotografeerd” te worden om een contact in het adresboek van een mobiele telefoon op  te slaan.
 • vCalendar; Het is mogelijk om een vCalendar event te maken met heen Event-omschrijving, start/eind datum en locatie.
 • Maps; Een simpele QR Code scan kan wijzen naar een exacte locatie op een kaart in bijvoorbeeld Google maps of Bing maps.
 • Text; De minst gebruikte optie van een QR Code is het tonen van een eenvoudige tekst op de telefoon.


Micro en Standaard

De Standaard QR Code kan tot 7,089 digits of 4,296 alphanumerieke karakters bevatten.
Er zijn 40 versies van de Standard Code: Versie 1 t/m 40. Deze hebben oplopende codeercapaciteit en afmeting.

Micro QR Code is een kleinere versie en kan, afhankelijk van de content en fout-correctie, tot 35 cijfers of 21 alphanumerieke karakters bevatten.
Er zijn 4 versies van de Micro QR Code: Micro QR Code 1 t/m Micro QR Code 4.

Uw gegevens als QR
Indien Card Vision voor u plastic pasjes met een QR code gaat personaliseren, dan kan hiervoor een Excelsheet door u worden aangeleverd met de verschillende gewenste “adres links” die de code moet gaan vertegenwoordigen.
Deze Excelsheet gebruiken wij om de gegevens om te zetten naar de QR code zodat deze gescand kan worden en naar de juiste link toe gaat verwijzen.
We kunnen u voor de zekerheid altijd per email een PDF sturen met een aantal voorbeelden zodat vooraf getest kan worden of alles goed werkt.

Pasfoto

Pasfoto’s printen op vooraf d.m.v. offset bedrukte pasjes .

Deze optie wordt veel gebruikt bij grote oplages personaliseren van pasfotokaarten of legitimatiebewijzen.
De voorbedrukte pasjes liggen meestal bij Card Vision BV voor u op voorraad en worden op afroep gepersonaliseerd met aangeleverde data en pasfoto.

Magneetstrip coderen

Een magneetstrip bestaat uit 1 magnetische band.
Bij het coderen van de strip wordt  opgedeeld in drie zogenaamde sporen of tracks.
Het opdelen gebeurt van boven naar beneden van spoor 1 naar spoor 2 naar spoor 3.

Volgens ISO is bepaald dat op spoor 1, 2 of 3 een bepaald type gegevens wordt geschreven (gecodeerd).
Het type gegevens dat u op de magneetstrip wil laten wegschrijven, bepaalt daarom het spoor waarop de informatie uiteindelijk zal worden weggeschreven.

Card Vision hanteert de volgende ISO standaarden op spoor:

 1. 79 tekens alphanummeriek
 2. 40 tekens nummeriek
 3. 107 tekens nummeriek

Met onze cardprinters kunnen magneetstripkaarten zelf gecodeerd worden, of Card Vision doet dit voor u in service.

De codeerspecificaties voor uw systeem dienen door u aan ons te worden opgegeven.
Zijn ze bij u onbekend, dan kunnen voor u een aantal bestaande kaarten analyseren en uitlezen.
Hierdoor is er de (grote) mogelijkheid dat de codering door Card Vision kan worden gereproduceerd zodat we een nieuwe reeks kaarten voor u kunnen verzorgen die aansluit op uw reeds bestaande serie.

MIFARE® codering

In de MIFARE® kaart staat altijd af fabriek een uniek chip nummer geprogrammeerd (UID).
Dit nummer is op een vaste positie aangebracht en niet te wijzigen.

Omdat een MIFARE® kaart een read/write functie heeft, bestaat bij Card Vision de mogelijkheid om uw MIFARE® kaarten uit te lezen of te coderen. Denk hierbij aan bijvoorbeeld:

 • Vaste of variabele data coderen op gedefinieerde positie(s)
 • Beveiligen van sectoren met key A en/of B
 • Uitlezen van het chipnummer UID
 • UID op de kaart printen (decimale of hexadecimale notatie)
 • UID af storten in een Excelsheet

Heeft u andere wensen? Laat het ons weten.
Hiervoor dienen wij uw exacte specificaties op te krijgen, met betrekking tot de data en settings van de verschillende sectors en blocks.

EM RFID chip

Een EM kaart is een read-only transponder en heeft dus niet de mogelijkheid om eigen gegevens op de chip weg te schrijven.

In de EM RFID chip staat af fabriek een uniek chip nummer geprogrammeerd wat niet te wijzigen is. Maar het chipnummer kan wel door Card Vision worden uitgelezen en het nummer kunnen we:

 • op de kaart printen (decimale of hexadecimale notatie)
 • af storten in een Excelsheet zodat u deze nummers vooraf in uw systeem kunt uploaden (vraag uw systeemleverancier naar de mogelijkheden)

Heeft u andere wensen? Laat het ons weten.