Zoek
Sluit dit zoekvak.

Uw privacy is voor Card Vision B.V. van groot belang, dus houden wij ons aan de privacywet.
Wij gaan zorgvuldig met uw gegevens om en gebruiken ze alleen voor het doel waarvoor u ze verstrekt.

Sinds per 25 mei 2018 de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) van toepassing is, geldt er nog maar één privacywet in de hele Europese Unie (EU) in plaats van 28 verschillende nationale wetten. Ook is de AVG meer toegespitst op de gedigitaliseerde samenleving.

De AVG is ook wel bekend onder de Engelse naam: General Data Protection Regulation (GDPR). Lees hier meer over de AVG.

In deze privacyverklaring leggen we de werkwijze bij onze diverse diensten uit.
Er wordt ingegaan op de manier waarop er met persoonsgegevens omgegaan wordt, hoe de beveiliging van deze gegevens geregeld wordt en welke processen en procedures er aan hangen.

Als u nog aanvullende vragen heeft, neem dan contact op met Card Vision B.V., we zijn u graag van dienst.

Om welke gegevens gaat het?

Alle gegevens die nodig zijn om de afhandeling van onze werkzaamheden richting de klant te realiseren.
Deze informatie kan worden gespecificeerd in 2 soorten:

 1. Bedrijfsdata
 2. Persoonsgegevens (zoals beschreven door de AVG)


Deze informatie wordt, afhankelijk van de soort (1 of 2), gebruikt voor de volgende toepassingen:

Als u een bestelling via onze webshop plaatst, hebben we uw naam, e-mailadres, afleveradres en betaalgegevens nodig om uw bestelling uit te voeren en u van het verloop daarvan op de hoogte te houden.

Indien u er voor kiest een account aan te maken bewaren wij uw gegevens op een Secure Server (beveiligde computer).
U kunt een gebruikersnaam en wachtwoord opgeven voor het opslaan van uw naam en adres, telefoonnummer, e-mailadres, aflever- en betaalgegevens. Dat levert u zelf ook gebruiksgemak op, omdat u die gegevens dan niet bij iedere nieuwe bestelling hoeft in te vullen.

Met een contactformulier kunt u ons vragen stellen of (offerte)aanvragen doen.
Hiervoor gebruiken wij uw ingevulde telefoonnummer, e-mailadres, geslacht en naam.
Dit hebben wij nodig vanwege het contact dat we met u leggen;

 • uw telefoonnummer om te bellen
 • uw email adres om desgewenst direct een offerte of informatie te kunnen sturen die u opvraagt
 • uw geslacht om onze email-aanhef correct te maken
 • uw naam om u correct aan te spreken


Voor iets anders dan deze punten zullen we uw gegevens niet gebruiken.

Wat is personaliseren?

Op deze pagina is een volledige uitleg over personaliseren te vinden, maar in het kort moet u bij personaliseren denken aan:

 1. Het maken van plastic kaarten met tekstuele personalia*.
 2. Het maken van legitimatiebewijzen voorzien van pasfoto, handtekening en tekstuele personalia*.
* Alle persoonsgebonden gegevens zoals bijvoorbeeld een voor- en/of achternaam, geslacht, geboortedatum, geboorteplaats, enzovoorts.

Kortdurende overeenkomst

In alle gevallen verstrekt u Card Vision BV steeds een kortdurende opdracht tot het maken van de pasjes, op het moment dat u ons de gegevens aanlevert van de betrokkenen waarvoor een gepersonaliseerd pasje gemaakt moet gaan worden.
Een kortdurende opdracht kan ook vallen onder een raamovereenkomst of jaarorder.


Aanleveren personalia

Het aanleveren gebeurt bij voorkeur in een Excel template die door ons speciaal voor uw project wordt opgemaakt en toegestuurd.
In de Excelsheet kunnen uitsluitend de, voor de kaart-personalisatie, benodigde gegevens worden ingevuld.
Meer hebben wij niet nodig en willen we ook niet ontvangen.
Wij zullen de door u aangeleverde gegevens alleen gebruiken om de reeks passen van deze kortdurende opdracht te produceren.

Als u een reguliere order bij ons plaatst (dus niet via onze webshop), dan voeren wij deze in ons administratiesysteem in.
Om uw order uit te voeren hebben wij de volgende gegevens nodig voor onze administratie:

 • Bedrijfsnaam
 • Naam / namen van contactpersoon / contactpersonen
 • E-mailadres(sen) van contactpersonen
 • Afleveradres
 • Factuuradres
 • Telefoonnummer(s)
 • BTW nummer (bij leveringen buiten Nederland maar binnen de EU)

Wat als uw verstrekte gegevens niet meer nodig zijn?

Uw verzoek om informatie of een offerte

Wij bewaren deze informatie totdat we zeker weten dat u tevreden bent met onze reactie en 6 maanden daarna.
Zo kunnen we bij vervolgvragen de informatie er makkelijk bij pakken.


Uw webshop bestellingen

Wij bewaren deze informatie 7 jaar (dat is de wettelijke bewaarplicht).


Orderverwerking in ons administratiesysteem

Wij bewaren uw bedrijfs- en contactgegevens in ons administratiesysteem 7 jaar (dat is de wettelijke bewaarplicht) + daarna nog minimaal 10 jaar zodat wij u eenvoudiger en langer van dienst kunnen zijn bij herhalingsorders.
Als deze lange bewaartermijn door u niet gewenst is, dan kan dit beperkt worden tot de wettelijke bewaarplicht van 7 jaar. Dit kunt u ons bij het geven van de order kenbaar maken.


Archief

Wij houden een fysiek archief van orders waarbij plastic kaarten geleverd zijn.
Dit is nodig omdat wij veel herhalingsorders krijgen, waarvoor bijvoorbeeld samples of orderdetails van de voorgaande productie plastic kaarten bewaard moeten blijven ter referentie. Wij bewaren deze informatie gedurende de termijn zoals bovenstaand omschreven onder “Orderverwerking”.
Het archief is uitsluitend in te zien door daartoe bevoegde Card Vision medewerkers.


Personaliseren van uw plastic kaarten

Wat is personaliseren? Lees hier de uitleg.
De voor uw order aangeleverde personalisatie gegevens van betrokkenen worden nog 2 weken na uitlevering van de passen bewaard.
Hiermee kan na levering een eventuele controle worden uitgevoerd op juiste verwerking.

Aangeleverde digitale  gegevens

Na de bovenstaande bewaartermijn worden de digitale gegevens vernietigd en permanent uit onze systemen verwijderd.
Papieren gegevens worden vernietigd door middel van een papierversnipperaar.

Geproduceerde plastic kaarten

Plastic kaarten waarop persoonsgegevens staan afgedrukt maar welke niet zijn uitgeleverd (bijvoorbeeld testafdrukken of misdrukken),  worden  binnen de afgesloten Card Vision productieruimte vernietigd op Veiligheidsniveau (DIN66399) O-3 / T-4** / E-3.

vernietiging T-4

Toegang tot gegevens; wie en onder welke voorwaarden?

De applicaties waar klantgegevens in bewaard worden zijn in de basis alleen intern te benaderen.
Hiermee willen wij alleen toegang voor bevoegde gebruikers bewerkstelligen en onbevoegde toegang tot systemen en diensten voorkomen.

 • Het gebruik van bedrijfsmiddelen en IT systemen is altijd terug te leiden tot een natuurlijk persoon.
 • De toegang tot bedrijfsmiddelen en IT systemen van medewerkers die niet langer werkzaam zijn voor het bedrijf wordt binnen 1 dag na uitdiensttreding geblokkeerd.
 • De toegang tot gevoelige bedrijfsmiddelen en IT systemen waar meerdere medewerkers toegang toe hebben (zoals niet ingeleverde sleutels en gedeelde wachtwoorden van IT accounts) wordt gewijzigd binnen 1 dag na uitdiensttreding.

Toegangsverlening van externe leveranciers tot bedrijfsmiddelen en IT systemen kan noodzakelijk zijn voor onderhoud en/of support.

 • Externe leveranciers wordt alleen toegang verleend onder toezicht van een bevoegde Card Vision medewerker.
 • Behalve de opslag van de gegevens voeren zij geen verwerkingen uit op gegevens.
 • Zij benaderen de data op geen enkele manier, zonder aanvraag en expliciete goedkeuring van Card Vision.
 • Toegangsmomenten worden geminimaliseerd, dit geldt voor zowel digitale als fysieke toegang.
 • De toegang wordt alleen verstrekt conform de afspraken horend bij het bedrijfsmiddel of IT systeem.
 • Waar nodig en aanwezig wordt hier gebruik gemaakt van Two Factor Authentication (2FA).

Wat doen wij aan beveiliging?

 • Voor toegangsbescherming van de omgeving waarin persoonsgegevens opslagen zijn maatregelen genomen zoals sloten en kluizen.
 • Ons bedrijfspand is voorzien van moderne beveiliging met doormelding naar een alarmcentrale.
 • Vrije toegang tot ons bedrijfspand is beperkt tot algemene ruimtes waar zich geen gevoelige informatie bevindt.
 • Toegangsdeuren naar overige ruimtes zijn voorzien van sloten welke uitsluitend met een beveiligings-tag kunnen worden geopend.
 • Per medewerker wordt uitsluitend toegang verleend tot ruimtes indien deze voor de medewerker relevant zijn te betreden.
 • Ons bedrijfsnetwerk is niet voor derden opengesteld. 
 • Voor gasten hebben wij een van ons bedrijfsnetwerk strikt gescheiden gastennetwerk.
 • Onze systemen verbonden aan internet zijn beveiligd met een beveiligde VPN tunnel en IP whitelisting.
 • Onze data wordt opgeslagen via Microsoft cloudservices binnen de Europese Unie, zie dit screenshot uit de Microsoft beheeromgeving:
  screenshot uit de Microsoft beheeromgeving
  In de praktijk betekent dit in dat onze data primair in de zone west Europa staat wat het Microsoft datacenter in Middenmeer nabij Amsterdam is. Als uitwijk locatie gebruikt Microsoft het datacenter in Ierland.
  Microsoft voldoet aan de eisen betreffende de AVG en diverse informatiebeveiligingstandaarden. Uitgebreide informatie hierover is te vinden in het Microsoft vertrouwenscentrum.

 • De opgeslagen data is uitsluitend te benaderen door middel van de combinatie van een:
  1. Persoonlijke inlognaam en
  2. Persoonlijk wachtwoord. Dit wachtwoord is niet het standaard wachtwoord.

U heeft natuurlijk de keuze om de gegevens op eigen uw manier te verzenden, maar wij bieden kosteloos een beveiligde bestandsoverdrachtservice aan. Volg de instructies op deze pagina.

Uw rechten en onze plichten

U heeft de volgende rechten met betrekking tot uw persoonsgegevens:

 • U hebt het recht om te weten waarom uw persoonsgegevens nodig zijn, wat ermee gebeurt en hoe lang deze worden bewaard.
 • Recht op inzage: u kunt een verzoek indienen om inzage in de gegevens die we van u verwerken.
 • Recht op rectificatie en aanvulling: u hebt het recht om uw persoonlijke gegevens aan te vullen, te corrigeren, te verwijderen of te blokkeren wanneer u maar wilt.
 • Als u ons toestemming geeft om uw gegevens te verwerken, heeft u het recht om die toestemming in te trekken en uw persoonlijke gegevens te laten verwijderen.
 • Recht op dataportabiliteit: u hebt het recht om al uw persoonlijke gegevens op te vragen bij de Verwerkingsverantwoordelijke en deze in zijn geheel over te dragen aan een andere Verwerkingsverantwoordelijke.
 • Recht op bezwaar: u kunt bezwaar maken tegen de verwerking van uw gegevens. Wij komen hieraan tegemoet, tenzij er gegronde redenen voor verwerking zijn.


Om deze rechten uit te kunnen oefenen, kunt u contact met ons opnemen.
Heeft u een klacht over hoe we met uw gegevens omgaan, dan horen wij dit graag van u, maar u heeft ook het recht om een klacht in te dienen bij de toezichthouder (de autoriteit persoonsgegevens).

Wij doen er alles aan om het te vermijden, maar mocht het toch voorkomen, dan heeft Card Vision een meldplicht bij datalekken.
Dat doen wij bij het Meldloket datalekken AP.

Personen in dienst van of werkzaam voor Card Vision BV hebben een geheimhoudingsplicht.

Bij verwerking van aangeleverde persoonsgegevens ten behoeve van het personaliseren van plastic kaarten zullen wij uw organisatie ook opnemen in ons verwerkersregister, met bijbehorende contactgegevens (naam, telefoonnummer en emailadres) van de verantwoordelijke binnen uw organisatie.

Het gebruik van onze website

Wat zijn Cookies?

Cookies zijn kleine stukjes informatie die door uw browser worden opgeslagen op uw computer.
Card Vision BV gebruikt cookies om u te herkennen bij een volgend bezoek. Cookies stellen ons in staat om informatie te verzamelen over het gebruik van onze diensten en hiermee proberen wij onze diensten te verbeteren en aan te passen aan de wensen van onze bezoekers.

Kan ik cookies uitschakelen?

Bij het bezoek van onze website kunt u uw voorkeuren aangeven onderin het scherm in de instellingenbalk.
U kunt uw browser zo instellen dat u tijdens het winkelen bij Card Vision BV geen cookies ontvangt.
Meer informatie omtrent het in- en uitschakelen en het verwijderen van cookies kunt u vinden in de instructies en/of met behulp van de Help-functie van uw browser.

Ons cookie beleid

Een volledige omschrijving van ons Cookiebeleid is te vinden op deze pagina.

Google Analytics

Wij gebruiken een script van Google Analytics.
Wij hebben Google niet toegestaan de verkregen Analytics informatie te gebruiken voor andere Google diensten.
De IP-adressen laten wij door Google anonimiseren.

Wilt u het script liever helemaal blokkeren dan kunt u hier een opt-out plugin voor Google Analytics downloaden: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout.
Met deze plugin telt uw bezoek niet meer mee in de statistieken van alle websites die Google Analytics gebruiken.

Als u nog aanvullende vragen heeft, neem dan contact op met Card Vision B.V.
We zijn u graag van dienst.

+31 (0) 181 45 31 09

Op werkdagen van maandag t/m vrijdag tussen 09:00 en 17:00 uur.

Fair Use

Printer inclusief 1 jaar gratis telefonische support

Wanneer u een nieuwe printer bij ons aanschaft, staan wij uiteraard klaar om u te assisteren bij eventuele ondersteuningsvragen. Bijvoorbeeld wanneer u hulp nodig heeft bij de installatie of als u geconfronteerd wordt met verwarrende foutmeldingen. Dit is de toegevoegde waarde die Card Vision biedt.

Ons idee van Fair Use

Onze support is gebaseerd op een redelijk beroep op onze tijd en expertise. Dit betekent dat we geen uitgebreide training voor het gebruik van de kaartprinter of software verzorgen, maar we zullen u zeker op weg helpen.

Wat bieden we naast telefonische support

Voor de kaartprinter installatie en -gebruik zijn printerdrivers en handleidingen beschikbaar in onze support-sectie op de website. Binnen de cardPresso software vindt u een uitgebreide handleiding in het help-menu.

Direct to card printing

Via direct-to-card printing worden de kleuren van het printlint in verschillende stappen rechtstreeks (direct) op het laminaat van de plastic kaart gedrukt met behulp van de printkop.

7 panel ½YMCKO•KO full color printlint

Het afdruklint bestaat uit maar liefst zeven opeenvolgende panels in de kleuren geel, magenta, cyaan, zwart, transparant en nóg een keer zwart en transparant: YMCKOKO.

De YMC panels zijn bij dit lint gehalveerd (daarom de naam ½YMC-KO-KO).
Hiermee kan een full color afbeelding van maximaal 35 mm op de kaart worden geprint.
De plaats op de kaart van de full color afbeelding is vrij te bepalen.

Met een lengte van 98 mm van de zwarte K en transparante O panels, kan de gehele kaart van links tot rechts geprint worden (near to edge).
Dit maakt het printlint ideaal geschikt voor het personaliseren van bijvoorbeeld offset voorbedrukte kaarten.

Voor elke kaart die moet worden afgedrukt, wordt één reeks van zeven panels gebruikt.
YMC wordt ingezet om een full color afbeelding op te bouwen. Het eerste K (zwart) panel wordt gebruikt voor het printen van solide zwarte elementen, zoals teksten, nummers, QR-codes of barcodes aan de voorzijde. Vervolgens wordt het geheel bedekt met de eerste transparante vernis-overlay (O).

Door de toevoeging van het zwarte 6e panel (K) kan de duplex mode van de Evolis Primacy optimaal benut worden. De kaart wordt omgedraaid en de achterzijde van de kaart wordt in zwart geprint met het extra K panel. Deze print kan ter bescherming worden afgedekt met de extra transparante vernis-overlay (O).

Dit printlint kan tot 16 miljoen kleuren reproduceren en is samengesteld om scherpe, heldere beelden en duidelijke tekst te produceren. De beschermende laklaag zorgt voor een langere levensduur van uw afdrukken.

Bewaren en levensduur

De opslagtemperatuur moet tussen de 5-25°C (41 – 77°F) zijn, met een relatieve luchtvochtigheid (RV) tussen 50-70%. Deze linten zullen tot zeker 1 jaar na aankoop kunnen functioneren als ze worden bewaard in een koele, droge omgeving en ongeopend blijven in de originele verpakking. Eenmaal geopend hebben deze linten een levensduur van 3 maanden als ze worden bewaard onder koele, droge omstandigheden. Dit zijn de minimale specificaties, dus het zou prima kunnen dat de echte levensduur langer is. Voor al deze linten geldt: vermijd stof, direct zonlicht, hoge luchtvochtigheid en hoge temperaturen. Plaats ze niet in de buurt van oplosmiddelen of andere chemicaliën.

Direct to card printing

Via direct-to-card printing worden de kleuren van het printlint in verschillende stappen rechtstreeks (direct) op het laminaat van de plastic kaart gedrukt met behulp van de printkop.

6-panel full color printlint

Het afdruklint bestaat uit zes opeenvolgende panels in de kleuren geel, magenta, cyaan, zwart, transparant en nóg een keer zwart: YMCKOK.
Met een lengte van 98 mm per panel kan de gehele kaart van links tot rechts in full color geprint worden (near to edge).

Voor elke kaart die moet worden afgedrukt, wordt één reeks van zes panels gebruikt.
YMC wordt ingezet om een full color afbeelding op te bouwen. Het eerste K (zwart) panel wordt gebruikt voor het printen van solide zwarte elementen, zoals teksten, nummers, QR-codes of barcodes aan de voorzijde. Vervolgens wordt het geheel bedekt met een transparante vernis-overlay (O).

Door de toevoeging van het extra 6e panel (K) kan de duplex mode van de Evolis Primacy optimaal benut worden. De kaart wordt omgedraaid en de achterzijde van de kaart wordt in zwart geprint met het extra K panel.

Dit printlint kan tot 16 miljoen kleuren reproduceren en is samengesteld om scherpe, heldere beelden en duidelijke tekst te produceren. De beschermende laklaag zorgt voor een langere levensduur van uw afdrukken.

Bewaren en levensduur

De opslagtemperatuur moet tussen de 5-25°C (41 – 77°F) zijn, met een relatieve luchtvochtigheid (RV) tussen 50-70%. Deze linten zullen tot zeker 1 jaar na aankoop kunnen functioneren als ze worden bewaard in een koele, droge omgeving en ongeopend blijven in de originele verpakking. Eenmaal geopend hebben deze linten een levensduur van 3 maanden als ze worden bewaard onder koele, droge omstandigheden. Dit zijn de minimale specificaties, dus het zou prima kunnen dat de echte levensduur langer is. Voor al deze linten geldt: vermijd stof, direct zonlicht, hoge luchtvochtigheid en hoge temperaturen. Plaats ze niet in de buurt van oplosmiddelen of andere chemicaliën.

Direct to card printing

Via direct-to-card printing worden de kleuren van het printlint in verschillende stappen rechtstreeks (direct) op het laminaat van de plastic kaart gedrukt met behulp van de printkop.

Evolis kaartprinter direct-to-card dye sublimation printprincipe

5 panel ½YMCKO full color printlint

Het afdruklint bestaat uit vijf opeenvolgende panels in de kleuren geel, magenta, cyaan, zwart en transparant: YMCKO.

De YMC panels zijn bij dit lint gehalveerd (daarom de naam ½YMCKO).
Hiermee kan een full color afbeelding van maximaal 35 mm op de kaart worden geprint.
De plaats op de kaart van de full color afbeelding is vrij te bepalen.

Met een lengte van 98 mm van het zwarte K en transparante O panel, kan de gehele kaart van links tot rechts geprint worden (near to edge).
Dit maakt het printlint ideaal geschikt voor het personaliseren van bijvoorbeeld offset voorbedrukte kaarten.

Evolis kaartprinter ½ panel printlint panels

Voor elke kaart die moet worden afgedrukt, wordt één reeks van vijf panels gebruikt.
YMC wordt ingezet om de full color afbeelding van 35 mm op te bouwen. Het K (zwart) panel wordt gebruikt voor het printen van solide zwarte elementen, zoals teksten, nummers, QR-codes of barcodes. Vervolgens wordt het geheel bedekt met een transparante vernis-overlay (O).

Printlinten Evolis kaartprinter ½ panel printvlak voor pasfoto

Dit printlint kan tot 16 miljoen kleuren reproduceren en is samengesteld om scherpe, heldere beelden en duidelijke tekst te produceren. De beschermende laklaag zorgt voor een langere levensduur van uw afdrukken.

Bewaren en levensduur

De opslagtemperatuur moet tussen de 5-25°C (41 – 77°F) zijn, met een relatieve luchtvochtigheid (RV) tussen 50-70%. Deze linten zullen tot zeker 1 jaar na aankoop kunnen functioneren als ze worden bewaard in een koele, droge omgeving en ongeopend blijven in de originele verpakking. Eenmaal geopend hebben deze linten een levensduur van 3 maanden als ze worden bewaard onder koele, droge omstandigheden. Dit zijn de minimale specificaties, dus het zou prima kunnen dat de echte levensduur langer is. Voor al deze linten geldt: vermijd stof, direct zonlicht, hoge luchtvochtigheid en hoge temperaturen. Plaats ze niet in de buurt van oplosmiddelen of andere chemicaliën.

Direct to card printing

Via direct-to-card printing wordt de kleur van het printlint rechtstreeks (direct) op het laminaat van de plastic kaart gedrukt met behulp van de printkop.

Monochroom printlint

Het afdruklint bestaat uit één doorlopende kleur. De monochrome afdruk is een solide kleur, en het creëren van kleurgradaties (lichter of donkerder) is niet mogelijk. De printerstuurprogramma’s van Evolis bieden echter wel de optie om de monochrome afdruk in te stellen op “grijstinten”, waardoor de suggestie van lichtere of donkerdere tonen mogelijk is.

Monochroom printen is zeer kosteneffectief voor het personaliseren van voorbedrukte kaarten of het uitgeven van kaarten met één kleur.
Evolis biedt een uitgebreide serie aan monochrome printlinten:

De Evolis productlijn omvat verder nog speciale linten voor specifieke taken:

• Witte handtekening voor ondertekening of handgeschreven notities op de kaart.
• Krasfolie-inkt om een code of het ID-nummer van de kaarthouder te verbergen.
• BlackFLEX-lint voor personalisatie in zwart op materialen zoals papier of ABS-plastic.

Lint-besparende functie

Met deze functie in de Evolis printers, komt het verbruik van het lint wordt gebruikt overeen met het daadwerkelijk bedrukte oppervlak op de kaart, plus een marge van 7 mm.
Hierdoor wordt er minder monochroom lint gebruikt en wordt het aantal kaarten dat met één lint kan worden afgedrukt aanzienlijk verhoogd.

Gebaseerd op een afdrukcapaciteit van 1.000 prints, is het verbruik als volgt:

100% layout = 445 cards/rol
88% layout = 500 cards/rol
50% layout = 810 cards/rol
25% layout = 1370 cards/rol

Bewaren en levensduur

De opslagtemperatuur moet tussen de 5-25°C (41 – 77°F) zijn, met een relatieve luchtvochtigheid (RV) tussen 50-70%. Deze linten zullen tot zeker 1 jaar na aankoop kunnen functioneren als ze worden bewaard in een koele, droge omgeving en ongeopend blijven in de originele verpakking. Eenmaal geopend hebben deze linten een levensduur van 3 maanden als ze worden bewaard onder koele, droge omstandigheden. Dit zijn de minimale specificaties, dus het zou prima kunnen dat de echte levensduur langer is. Voor al deze linten geldt: vermijd stof, direct zonlicht, hoge luchtvochtigheid en hoge temperaturen. Plaats ze niet in de buurt van oplosmiddelen of andere chemicaliën.

Direct to card printing

Via direct-to-card printing worden de kleuren van het printlint in verschillende stappen rechtstreeks (direct) op het laminaat van de plastic kaart gedrukt met behulp van de printkop.

5-panel full color printlint

Het afdruklint bestaat uit vijf opeenvolgende panels in de kleuren geel, magenta, cyaan, zwart en transparant: YMCKO.
Met een lengte van 98 mm per panel kan de gehele kaart van links tot rechts in full color geprint worden (near to edge).

Voor elke kaart die moet worden afgedrukt, wordt één reeks van vijf panels gebruikt.
YMC wordt ingezet om een full color afbeelding op te bouwen. Het K (zwart) panel wordt gebruikt voor het printen van solide zwarte elementen, zoals teksten, nummers, QR-codes of barcodes. Vervolgens wordt het geheel bedekt met een transparante vernis-overlay (O).

Dit printlint kan tot 16 miljoen kleuren reproduceren en is samengesteld om scherpe, heldere beelden en duidelijke tekst te produceren. De beschermende laklaag zorgt voor een langere levensduur van uw afdrukken.

Bewaren en levensduur

De opslagtemperatuur moet tussen de 5-25°C (41 – 77°F) zijn, met een relatieve luchtvochtigheid (RV) tussen 50-70%. Deze linten zullen tot zeker 1 jaar na aankoop kunnen functioneren als ze worden bewaard in een koele, droge omgeving en ongeopend blijven in de originele verpakking. Eenmaal geopend hebben deze linten een levensduur van 3 maanden als ze worden bewaard onder koele, droge omstandigheden. Dit zijn de minimale specificaties, dus het zou prima kunnen dat de echte levensduur langer is. Voor al deze linten geldt: vermijd stof, direct zonlicht, hoge luchtvochtigheid en hoge temperaturen. Plaats ze niet in de buurt van oplosmiddelen of andere chemicaliën.

RETRANSFER CARD PRINTING

FULL COLOR PRINTEN
Plastic kaarten kunnen randloos en in volledige kleur worden bedrukt. Dit is bijzonder geschikt voor situaties waarin kleine oplages of frequente ontwerpwijzigingen nodig zijn.

INDIRECT OP DE KAART AANBRENGEN
In tegenstelling tot traditionele dye sublimation-printers voor kaarten die direct op de kaart printen, passen retransfer-printers de afdruk toe op een transparante film. Deze film wordt vervolgens thermisch verbonden met de plastic kaart.

UITSTEKENDE KWALITEIT
Retransfer-printers leveren een uitstekende printkwaliteit, wat resulteert in perfecte full-color foto’s of achtergronden. Het is echter aanbevolen om het printen van grote massieve vlakken in één kleur te vermijden, omdat dit mogelijk strepen in het vlak kan veroorzaken.

VOLLEDIG RANDLOOS PRINTEN
Dankzij het ReTransfer printproces is het mogelijk om echte rand-tot-rand dekking te bereiken zonder enige witte marge.

IDEAAL VOOR CHIPKAARTEN
Aangezien er tijdens het printproces geen direct contact is tussen de printkop en de kaart, wordt er geen invloed uitgeoefend op de contactchip, contactloze chip of antenne die zich in de kaart bevindt. In tegenstelling tot direct-to-card printers, waar afdrukproblemen kunnen ontstaan op de plek van de chip, ondervindt een retransfer-printer hier geen enkel probleem mee.

Windows QuickAssist

In Windows 10 is standaard een app aanwezig om computerondersteuning op afstand aan te bieden of te krijgen. Dit kan namelijk met Quick assist, hiermee kunt u uw scherm delen met Card Vision.

QuickAssist opstarten

Voordat wij uw computer of laptop kunnen overnemen zal op uw computer de APP Quick Assist gestart moeten worden.

U kunt dit doen door linksonder in de zoekbalk Quick Assist in te voeren, dan verschijnt de APP Quick Assist in het startmenu die u kunt starten door er met de muis een keer op te klikken.

Beschikbaar op uw PC?

Quick assist is standaard beschikbaar vanaf Windows 10 versie 1607.
Om uw eigen Windows 10 versie te controleren gaat u als volgt te werk: Klik met de rechtermuisknop op de Windows Startknop links onderin en aansluitend op Systeem.
Heeft u niet de juiste versie dan is het eerst tijd om te updaten. Vraag uw systeembeheerder om dit te verzorgen. Hierbij kunnen wij u niet ondersteunen.

Uw scherm delen

Als de APP Quick Assist opgestart is dan heeft u de mogelijkheid om uw computer (scherm) te delen met Card Vision. Hiervoor krijgt u een unieke eenmalige code van onze medewerker.

LET OP:
Het is wel van belang als u met de app werkt dat u over een Microsoft account beschikt. Heeft u die niet dan kunt u die tijdens het instellen eenvoudig maken.

U belt ons, wij controleren uw aankoop

U gaat ons bellen voor ondersteuning?

Nogmaals: uitsluitend 1 jaar gratis telefonische ondersteuning volgens onze onderstaande voorwaarden. Let op dat wij hierop strikt controleren.

Heeft u een supportcontract bij ons afgesloten?
Wij vragen naar het factuurnummer wanneer u contact opneemt.

Recht op gratis ondersteuning

 1. Ik heb de printer nieuw bij Card Vision gekocht, en
 2. De aankoop is niet langer dan 1 jaar geleden gedaan, of
 3. Ik heb een supportcontract afgesloten.

Geen gratis ondersteuning

 1. Ik heb de printer niet bij Card Vision gekocht.
 2. Wel bij Card Vision gekocht, maar langer dan 1 jaar geleden.
 3. Ik heb de printer tweedehands gekocht.
 4. Ik heb geen supportcontract afgesloten.

Voldoet u aan de bovenstaande noodzakelijke voorwaarden? Bel dan

+31 (0)181 45 31 09

Voldoet u niet aan de genoemde voorwaarden?
Dan zullen wij u onherroepelijk wijzen op de mogelijkheden voor betaalde support.

DIRECT TO CARD PRINTING

DIRECT OP HET KAART OPPERVLAK
De kleuren van het  printlint worden met de printkop rechtstreeks (direct) op het laminaat van de plastic kaart geprint.

FULL COLOR PRINTEN
Een plastic kaart kan geheel of gedeeltelijk in full color geprint worden door middel van dye-sublimation. Ideaal voor kleine oplages of veel wisselende ontwerpen.

Evolis kaartprinter direct-to-card dye sublimation printprincipe

MONOCHROOM PRINTEN
Het monochroom (1 kleur) printen door middel van thermal transfer, van bijvoorbeeld teksten, nummers, barcodes of QR codes geeft een perfect resultaat op zowel blanco als voorbedrukte plastic kaarten.

KWALITEIT
In monochroom kunnen haarscherpe teksten, nummers, QR of barcodes worden geprint.
In full color kunnen perfect foto’s of achtergronden worden geprint. Het printen van grote volvlakken in 1 kleur wordt afgeraden want dit zal onvermijdelijke strepen in het volvlak opleveren.

NEAR TO EDGE PRINTING
Bij volledig full color printen is altijd een heel kleine onbedrukte witmarge aanwezig van een paar tienden van een millimeter. 

MINDER GESCHIKT VOOR RFiD / NFC KAARTEN
De chip en antenne in deze kaarten kunnen er voor zorgen dat een oneffenheid (deukje) in het toplaminaat van de kaart zit. Als op die plaats geprint wordt dan kan daar een vlekje zichtbaar worden in de bedrukking.

Kaartontwerp
Dit is het beoogde ontwerp om te printen
RFiD NFC inlay
De chip en de antenne die in de kaart zijn gelamineerd
Eindresultaat
Witte vlek op plaats van de chip en/of antenne

Om dergelijke witte vlekken te vermijden kan gekozen worden om hiermee rekening te houden in het ontwerp van de kaart óf te kiezen voor een ReTransfer kaartprinter. Retransfertechniek heeft namelijk geen last van de oneffenheden en biedt daarbij ook een volledig randaflopende print, zonder witmarge.