Legitimatiebewijzen

ID kaarten voor medewerkers en toezichthouders

Card Vision is leverancier van legitimatiebewijzen voor overheid en bedrijfsleven. Wij verzorgen het complete productie-traject van ID kaarten voor medewerkers.

Voor het legitimatiebewijs zijn verschillende onderdelen nodig, zoals een ontwerp, personalia en pasfoto’s.
We beginnen altijd met het ontwerp van de kaart, waaruit ook duidelijk wordt welke variabele gegevens er op de kaart moeten komen.

De basis & de variabelen

Variabele elementen

  pasfoto
  naam
 functie
 geldigheidsdatum
  en wat meer gewenst is

Legitimatie onderdelen personaliseren

Vaste basis elementen

  logo van organisatie
  achtergrondkleuren
  adresgegevens
  vaste teksten
  beveiligingshologram
  beschrijfbaar handtekeningenveld
  en wat meer gewenst is

Het eindresultaat

Samengevoegde layout & variabelen

Het legitimatiebewijs met het ontwerp in de grafische huisstijl wordt gekoppeld aan de variabele gegevens van de persoon.

De ID kaarten worden afgedrukt op een kunststof kaart op exact creditcard formaat.

Legitimatie Card Vision

Unieke gegevens per kaart

De ID kaarten worden per stuk geprint met het basis ontwerp en de variabelen.

Omdat ieder legitimatiebewijs persoonsgebonden wordt gemaakt, is een minimum oplage niet aan de orde.

Er kan bij Card Vision geput worden uit een ruime ervaring op het gebied van gepersonaliseerde legitimatiebewijzen.
Onze ervaring nemen we graag mee in het verzorgen van uw project.
De productie van de legitimatiebewijzen proberen wij voor u zo makkelijk mogelijk te maken.

Kunnen wij u verder helpen met de productie van uw legitimatiebewijzen?

We maken u hiervoor graag een geheel vrijblijvende offerte.
Vul het formulier in en u hoort snel van ons.

Beveiliging & echtheidskenmerken

Om fraude met ID kaarten tegen te gaan, kan het legitimatiebewijs beveiligd worden op diverse zichtbare en onzichtbare manieren.

Het legitimatiebewijs kan beveiligd worden met een klant-eigen hologram op de ID kaart.
Card Vision heeft een unieke methode ontwikkeld om een hologram met uw logo in kleine oplagen te produceren, zonder dat daar hoge kosten bij komen kijken.
Wordt een dergelijk hologram met een scanner of kopieermachine gedupliceerd, dan blijft van het 3-D kleurbrekingseffect niets over.

Legitimatie Card Vision hologram BEVEILIGING

Een fijnmazig patroon van lijnen ziet men vaak terug op waardepapieren of ID documenten.
Dergelijke tekeningen worden guilloche print genoemd en deze grafische elementen kunnen op de ondergrond geplaatst worden of als een zegel over bepaalde onderdelen op de legitmatie worden geprint.

Legitimatie Card Vision guilloche BEVEILIGING

Een andere beveiliging op ID kaarten is een UV gevoellige bedrukking.
Teksten, logo´s en zelfs unieke oplopende nummeringen zijn mogelijk met deze techniek.

Deze bedrukking is transparant en slechts latent zichtbaar, totdat een UV-lamp (blacklight) de kaart beschijnt. Op dat moment zal de aangebrachte print felblauw tot bijna wit oplichten.

Legitimatie Card Vision UV print BEVEILIGING

De pasfoto van de kaarthouder kan als ghost image op de kaart worden meegeprint.
Deze bedrukking is transparant en de onderliggende bedrukking is door de foto heen zichtbaar.

Het ghost image is vrij te plaatsen op de kaart in elke gewenste grootte en naar wens op de voor- of achterzijde van de legitimatie.

Legitimatie Card Vision ghost image BEVEILIGING

Microteksten worden geprint in een lettergrootte van 1,3 punten.
Dit is met het blote oog niet te lezen en het zal overkomen als een gekartelde lijn.
Door het gebruik van een vergrootglas wordt de tekst leesbaar.

De microtekst is vrij te plaatsen op de kaart en naar wens op de voor- of achterzijde van de legitimatie.
Het beste resultaat wordt verkregen op een witte ondergrond.
De microtekst kan zowel een vaste als variabele tekst zijn, zoals een uniek nummer of een uit de database verkregen tekst.

Legitimatie Card Vision microtekst BEVEILIGING

Toepassingen

Card Vision is leverancier van de legitimatiebewijzen van landelijke, provinciale en gemeentelijke bestuursorganen.
Hieronder vallen bijvoorbeeld toezichthouders volgens Artikel 5.11 AWB op het gebied van:

• Ruimtelijke Ontwikkeling & Milieu
• Sociale & Economische zaken
• Veiligheid & Hulpverlening
• Stadsbeheer
• Openbare Ruimte
• Juridische Zaken
• Stad & Economie

• Wet Maatschappelijke Ondersteuning
• Drank- en Horecawet
• Milieu- en Bouwwetgeving
• Verkeerswetgeving
• Basisregistratie Personen
• Gemeentelijke verordeningen
• Bijzondere Opsporings Ambtenaar BOA

Diverse legitimatiebewijzen of pasfoto-kaarten op credit-card formaat voor medewerkers van o.a.:

• Rampenbestrijdingsteam / calamiteiten team
• Hulpdiensten zoals Ambulance en Brandweer
• Veiligheidsregio
• Zorginstelling
• Woningstichting
• Ziekenhuis
• Pers & media

Waarbij gebruik wordt gemaakt van een legitimatiepas voor bijvoorbeeld:

• Monteur
• Meteropnemer
• Technisch controleur
• Huisbezoek
• Ambulante medewerker
• Straatcoach
• Colporteur

Accessoires

Gerelateerd aan de legitimatiebewijzen, levert Card Vision BV ook diverse accessoires voor het dagelijks gebruik van deze plastic kaarten.

Aanvullende informatie

Card Vision levert legitimatiebewijzen conform de door de Minister van Justitie op 4 juli 2000 uitgevaardigde regeling “Regeling model legitimatiebewijs toezichthouders Awb”, van kracht zijnde vanaf 1 januari 2001.

Deze regeling vormt altijd de basis voor toezichthouders legitimatiebewijzen en kan ook een goede leidraad zijn voor niet-officiële (overheids)legitimaties van bijvoorbeeld commerciële bedrijven of zorginstellingen.

  Bekijk de richtlijnen  

Per 25 mei 2018 is de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) van toepassing.
Dat betekent dat er vanaf die datum dezelfde privacywetgeving geldt in de hele Europese Unie (EU).

  Lees meer 

Card Vision kan u het complete traject van de vervaardiging van legitimatie bewijzen uit handen nemen. U hoeft alleen de variabele gegevens aan te leveren en Card Vision zorgt dat de complete pas bij u wordt bezorgd.

Wilt u in eigen beheer de passen vervaardigen, bijvoorbeeld vanwege veiligheidseisen of uitgiftesnelheid?
Hiervoor heeft Card Vision een complete oplossing beschikbaar.

  Lees meer