Legitimatiebewijzen

ID kaarten voor medewerkers en toezichthouders

Card Vision is leverancier van legitimatiebewijzen voor overheid en bedrijfsleven. Wij verzorgen het complete productie-traject van ID kaarten voor medewerkers.

Voor het legitimatiebewijs zijn verschillende onderdelen nodig, zoals een ontwerp, personalia en pasfoto’s.
We beginnen altijd met het ontwerp van de kaart, waaruit ook duidelijk wordt welke variabele gegevens er op de kaart moeten komen.

De basis & de variabelen

Variabele elementen

  pasfoto
  naam
 functie
 geldigheidsdatum
  en wat meer gewenst is

Vaste basis elementen

  logo van organisatie
  achtergrondkleuren
  adresgegevens
  vaste teksten
  beveiligingshologram
  beschrijfbaar handtekeningenveld
  en wat meer gewenst is

Het eindresultaat

Samengevoegde layout & variabelen

Het legitimatiebewijs met het ontwerp in de grafische huisstijl wordt gekoppeld aan de variabele gegevens van de persoon.

De ID kaarten worden afgedrukt op een kunststof kaart op exact creditcard formaat.

Unieke gegevens per kaart

De ID kaarten worden per stuk geprint met het basis ontwerp en de variabelen.

Omdat ieder legitimatiebewijs persoonsgebonden wordt gemaakt, is een minimum oplage niet aan de orde.

Kunnen wij u verder helpen met de productie van uw legitimatiebewijzen?

We maken u hiervoor graag een geheel vrijblijvende offerte.
Vul het formulier in en u hoort snel van ons.

Beveiliging & echtheidskenmerken

Hologram

Om het kopiëren van ID kaarten tegen te gaan, kan het legitimatiebewijs beveiligd worden.
Dit kan met een klant-eigen hologram op de ID kaart.
Card Vision heeft een unieke methode ontwikkeld om een hologram met uw logo in kleine oplagen te produceren, zonder dat daar hoge kosten bij komen kijken.

Ultra Violet

Een andere beveiliging op ID kaarten is een UV gevoellige bedrukking.
Teksten, logo´s en zelfs unieke oplopende nummeringen zijn mogelijk met deze techniek.

Deze bedrukking is transparant en slechts latent zichtbaar, totdat een UV-lamp (blacklight) de kaart beschijnt. Op dat moment zal de aangebrachte print felblauw tot bijna wit oplichten.

Ghost Image

De pasfoto van de kaarthouder kan als ghost image op de kaart worden meegeprint.
Deze bedrukking is transparant en de onderliggende bedrukking is door de foto heen zichtbaar.

Het ghost image is vrij te plaatsen op de kaart in elke gewenste grootte en naar wens op de voor- of achterzijde van de legitimatie.

Toepassingen

Card Vision is leverancier van de legitimatiebewijzen van landelijke, provinciale en gemeentelijke bestuursorganen.
Hieronder vallen bijvoorbeeld toezichthouders volgens Artikel 5.11 AWB op het gebied van:

• Ruimtelijke Ontwikkeling & Milieu
• Sociale & Economische zaken
• Veiligheid & Hulpverlening
• Stadsbeheer
• Openbare Ruimte
• Juridische Zaken
• Stad & Economie

• Wet Maatschappelijke Ondersteuning
• Drank- en Horecawet
• Milieu- en Bouwwetgeving
• Verkeerswetgeving
• Basisregistratie Personen
• Gemeentelijke verordeningen
• Bijzondere Opsporings Ambtenaar BOA

Naast deze documenten worden diverse legitimatiebewijzen of pasfoto-kaarten op credit-card formaat gemaakt voor medewerkers van o.a.:

• Rampenbestrijdingsteam / calamiteiten team
• Hulpdiensten zoals Ambulance en Brandweer
• Veiligheidsregio
• Zorginstelling
• Woningstichting
• Ziekenhuis
• Pers & media

En vele (non-) commerciële instellingen, waarbij gebruik wordt gemaakt van een legitimatiepas voor bijvoorbeeld:

• Monteur
• Meteropnemer
• Technisch controleur
• Huisbezoek
• Ambulante medewerker
• Straatcoach
• Colporteur

Er kan bij Card Vision dus geput worden uit een ruime ervaring op het gebied van gepersonaliseerde legitimatiebewijzen.
Onze ervaring nemen we graag mee in het verzorgen van uw project.
De productie van de legitimatiebewijzen proberen wij voor u zo makkelijk mogelijk te maken.

Accessoires

Gerelateerd aan de legitimatiebewijzen, levert Card Vision BV ook diverse accessoires voor het dagelijks gebruik van deze plastic kaarten.

Aanvullende informatie

Officiële richtlijnen Rijksoverheid

Card Vision levert legitimatiebewijzen conform de door de Minister van Justitie op 4 juli 2000 uitgevaardigde regeling “Regeling model legitimatiebewijs toezichthouders Awb”, van kracht zijnde vanaf 1 januari 2001.

Deze regeling vormt altijd de basis voor toezichthouders legitimatiebewijzen en kan ook een goede leidraad zijn voor niet-officiële (overheids)legitimaties van bijvoorbeeld commerciële bedrijven of zorginstellingen.

  Bekijk de richtlijnen  

Bescherming van persoonsgegevens

De Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) geeft regels voor het verwerken van persoonsgegevens.
De Wbp is de Nederlandse uitwerking van de Europese richtlijn bescherming persoonsgegevens en is sinds 1 september 2001 van kracht.

Per 25 mei 2018 is de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) van toepassing.
Dat betekent dat er vanaf die datum dezelfde privacywetgeving geldt in de hele Europese Unie (EU).
De Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) geldt dan niet meer.

  Lees meer 

Uitbesteden of in uw eigen beheer?

Card Vision kan u het complete traject van de vervaardiging van legitimatie bewijzen uit handen nemen. U hoeft alleen de variabele gegevens aan te leveren en Card Vision zorgt dat de complete pas bij u wordt bezorgd.

Wilt u in eigen beheer de passen vervaardigen, bijvoorbeeld vanwege veiligheidseisen of uitgiftesnelheid?
Hiervoor heeft Card Vision een complete oplossing beschikbaar.

  Lees meer 

Wij maken op deze website gebruik van cookies.
Zodra u dit venster sluit gaat u hiermee akkoord en kunt u optimaal gebruik maken van onze website.

Wilt u meer weten over het gebruik van cookies en onze privacy verklaring?

  Lees hier meer